ESO

Unplugged

Programa de prevenció de l’abús de drogues adreçat a alumnat de 12 a 14 anys que cursa el primer cicle d’ESO.

Per afrontar les influències socials que afavoreixen el consum adolescent de drogues presenta continguts en 3 àrees:

 • Habilitats per a la vida.

 • Informació sobre les drogues.

 • Qüestionament de la percepció normativa.


Aquests continguts donen peu a 12 sessions. Per dinamitzar-les es presenten 3 eines:

Manual del professorat

Presenta el programa, el model teòric i el desenvolupament pautat de les 12 sessions.

Link al Manual

Quadern de treball

Recurs dissenyat per personalitzar els aprenentatges de cadascuna de les sessions.

Link al Quadern

Paquet de fitxes

Col•lecció de 34 fitxes per fer servir en la Sessió 9 per explorar informació bàsica sobre les drogues més habituals.

Link al Paquet de fitxes

InfoDrogApp

Aplicació que completa la informació que ofereix el Paquet de fitxes, amb un estil lúdic.

Link a InfoDrogApp

Les 12 sessions:

 1. Què és Unplugged?
  Informació i actituds
 2. Dins o fora del grup
  Habilitats interpersonals
 3. Alcohol: riscos i protecció
  Informació i actituds
 4. Deu ser com creus?
  Habilitats intrapersonals
 5. Què es pot esperar del tabac?
  Informació i actituds
 6. Amb veu pròpia
  Habilitats intrapersonals
 1. Afirmar-se davant la pressió
  Habilidades intrapersonals
 2. A escena!
  Habilidades intrapersonals
 3. Saber-ne més, arriscar-se menys
  Información e actitudes
 4. Estratègies per a afrontar dificultats
  Habilidades intrapersonals
 5. Resoldre problemes i prendre decisions
  Habilidades intrapersonals
 6. Establir objectius
  Habilidades intrapersonals