Autoconeixement

Corre, corre

A les persones ens passa el mateix que als cotxes: tenim un accelerador per guanyar velocitat i un fre per perdre-la. Però algunes persones obliden on és el fre i s’acaben estavellant. Cada dia corren més d’un compromís a un altre. Un gos saltador, juganer i lladraire ensenya l’Hèctor a descobrir el seu fre per treure velocitat a la seva activitat diària.

Tornar