Maneig de problemes i conflictes

Els lavabos espatllats

Hi ha moltes coses que fan pudor a la vida: la mandra, la inactivitat, el conformisme. Però hi ha d’altres que fan molt bona olor, com la que es va generar al voltant de la Iolanda el dia que va fer valer el dret de totes les persones de l’escola a tenir wàters nets. Aquesta és una història que fa bona olor.

Tornar