Relacions interpersonals

Una mà d’amics

La Iolanda, una nena amb ceguesa, conta en aquesta història tot allò que veu. Parla de com són les seves amistats i que el que més n’aprecia és que s’assemblen poc entre elles. Amb saviesa, insisteix en el fet que són com els dits de la mà: diferents però suficientment units. Tenir amics diferents és com tenir una casa amb moltes finestres, per les quals es pugui apreciar la resta de punts de vista de tot el que passa al món.

Tornar