Prendre decisions

Nika?

La Marta necessita unes altres sabates esportives. Surt a comprar i se’n prova diversos parells, però els únics que li agraden són els de marca. La seva mare li aclareix que no pot comprar res que estigui fora del seu pressupost i no té més opció que escollir-ne unes altres. Encara ho recorda i no li agrada la idea.

Tornar