Manejar la tensió

Perfecte impossible

Per primer cop a la seva vida, l’Hèctor no sap què respondre a l’examen. Té el full en blanc i està molt angoixat. Ell, que sempre ha estat el millor, el perfecte de la classe, no vol decebre els seus pares i mestres. Decideix arriscar-se i copiar l’examen de la Marta per tal de no treure mala nota. Malgrat tot, la Marta no recolza la seva decisió i ha d’afrontar les conseqüències. Ser perfecte és impossible, afortunadament.

Tornar